Partidul Ecologist Român

„O clipă nu a fost atentă natura și a zămislit omul; o clipă să nu fie atent omul, și natura iși repară greșeala”

voltaire

Cerem demnitarilor români să respecte prevederile constituționale

Partidul Ecologist Român invită Societatea Civilă din România, inclusiv toate forțele democratice ale țării pentru a se solidariza în vederea combaterii acțiunilor coaliției de guvernare PSD+ALDE de a nu respecta principiul democrației constituționale de separație reală și a echilibrului puterilor în stat, prin care nu se mai poate asigura independența decizională, controlul reciproc și eficiența funcționării puterilor legislative, executive și judecătorești.

În acest sens constatăm cu îngrijorare cum actuala coaliție de guvernare (PSD+ALDE cu sprijinul UDMR) încalcă cu bună știință acest principiu constituțional care asigură stabilitatea și dezvoltarea democrației în România, propunând ca în noul Guvern condus de Mihai Tudose, numeroși demnitari ai țării care au fost aleși pentru a face parte din puterea legislativă, respectiv din Parlamentul României, să ocupe concomitent și funcții de ministru în cadrul puterii executive, respectiv în Guvernul României.

Imixiunea funcțională și decizională a celor două puteri în actul decizional de cârmuire și administrare al României s-a dovedit în ultimii 27 de ani de așa-zisă „democrație de cumetrie” că a avut o ineficiența totală asupra funcționării statului democratic cu toate instituțiile lui reprezentative.

Prin acest melanj și de imixtiune privind sistemul de funcționare al puterilor în statul român, se anulează total posibilitatea exercitării unui control real și eficient al puterilor statului între ele, se exclude dezvoltarea democrației instituționale în România, inhibând toate procesele necesare dezvoltării economice echilibrate a țării, fapt care dă posibilitatea amplificării la maxim a actelor de corupție la toate nivelurile decizionale referitoare la bunul mers al statului român, cât și la mascarea incompetenței profesionale a demnitarilor români.

Considerăm că este momentul ca Parlamentul României și mai ales Președintele țării, în calitatea Sa de garant al Constituției României, să ia act de această încălcare grosolană a „principiului separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească în cadrul democrației constituționale” [art. 1 (4) din Constituția României] și să oblige toate formațiunile politice să respecte și să garanteze independența puterilor în stat, prin revenirea la normalitatea constituțională, astfel ca DEMNITARII CARE ÎNDEPLINESC CUMULATIV FUNCȚIA DE SENATOR SAU DEPUTAT ȘI CARE SUNT PROPUȘI SĂ FACĂ PARTE DIN NOUL GUVERN AL ROMÂNIEI, SĂ RENUNȚE LA ACEST CUMUL DE FUNCȚII și să-și asume toată responsabilitatea pentru îndeplinirea cu maximă eficiență și profesionalism a sarcinii principale pentru care va opta.

Menționăm că în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 5 din Constituția României „În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie”.

VICEPREȘEDINTE P.E.R.
Prof. Univ. Dr. Mircea Vintilescu