Partidul Ecologist Român

„O clipă nu a fost atentă natura și a zămislit omul; o clipă să nu fie atent omul, și natura iși repară greșeala”

voltaire

Clarificari privind drepturile victimelor in urma inundatiilor. Sfaturi si obligatiile autoritatilor locale si centrale

Pentru toate pagubele directe sau indirecte pe care cetățenii acestei țări le suportă în urma inundațiilor generate de ploile torențiale care s-au produs începând din luna mai și până în prezent, trebuie să se știe cine sunt vinovații și mai ales ce drepturi au toți cei păgubiți:

1. Faptul că aveți pagube materiale datorate inundațiilor, de vină sunt în primul rând autoritățile administrației publice locale, adică primarii și consilierii locali care ar fi trebuit să elaboreze din timp un plan de amenajare a teritoriului și de urbanism, în care problema apărării zonelor de intravilan (a localității) și de extravilan (moșia satului) împotriva inundațiilor trebuia să stea în prima urgență ca elemente de investiții. Nu au făcut acest lucru, dar investesc banii în toate prostiile de care comunitate nu are nevoie.
În acest sens trebuie să știți că în Legea nr. 265/2006 (cu completările și modificările ulterioare), la art. 70 se specifică: ”Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:
b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, măsuri de menținere și ameliorare a fondului peisagistic natural și antropic al fiecărei zone și localități, condiții de refacere peisagistică și ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecție sanitară a captărilor de apă potabilă și lucrări de apărare împotriva inundațiilor;”
lucru care nu a stat în preocupărilor lor, dar care vă aduc prejudicii greu cuantificabile Dumneavoastră.

2. Acești edili sunt primii răspunzători de dezastrul sau pagubele care v-au fost aduse și ca urmare trebuie să-i trageți la răspundere, căci lefuri mari au, dar și pensii speciale nu pentru a vă aduce prosperitatea, ci pentru a vă aduce în sapă de lemn, adică în pragul sărăciei lucie.

3. Trebuie să vă adresați cu plângere penală contra Sectorului de Gospodărire a Apelor județean, instituție pe care o plătiți dumneavostra din taxele și impozitele anuale, care avea obligația să vă atenționeze din timp asupra riscului producerii acestor dezastre, dar mai ales trebuia să vă îndrume cum ar fi trebuit să acționați în timpul producerii inundațiilor sau post inundațiilor, pentru a diminua efectul pagubelor înregistrate.

4. Același lucru trebuie să faceți și la nivelul direcțiilor bazinale ale Apelor Române cât și asupra Ministerului Apelor și Pădurilor care ar fi trebuit să se implice nu numai în avertizarea corectă asupra producerii fenomenelor meteorologice periculoase care v-au afectat, dar și asupra coordonării intervențiilor de apărare împotriva inundațiilor.

5. Toți cei afectați de aceste dezastre sunteți îndreptățiți să vă adresați Consiliilor Județene și Prefecturilor pentru a vi se acorda statutul de SINISTRAT, așa cum prevede legea și să cereți să fiți beneficiarii unor despăgubiri substanțiale, pentru că în atribuțiile lor intra și asigurarea elementelor de siguranță existențială a dumneavoastră, cât și a bunurilor din gospodăriile fiecăruia.

6. Trebuie să cunoașteți că pentru a se limita repetabilitatea efectelor dezastruoase generate de aceste fenomene meteorologice periculoase, tot în legea nr. 265/2006, la art. 75 se specifică: ”Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are următoarele atribuții și răspunderi (adică Ministerul Mediului):
z) propune, în situații speciale constatate pe baza datelor obținute din supravegherea mediului, declararea prin hotărâre a Guvernului de zone de risc înalt de poluare în anumite regiuni ale țării și elaborează, împreună cu alte autorități publice centrale și locale, programe speciale pentru înlăturarea riscului survenit în aceste zone, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. După eliminarea factorilor de risc înalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evoluției stării mediului, zona respectivă este declarată reintrată în normalitate;”.

În acest sens, aveți dreptul de a determina pe edilii localității să facă toate demersurile necesare către Consiliul Județean și Prefectură, ca să se adreseze Ministerului Mediului și să ceară imperativ Guvernului României ca zonele afectate să fie declarate ”zone de înalt risc” și să beneficiați de programe speciale cu finanțare guvernamentală pentru înlăturarea riscului survenit în aceste zone.

Pentru detalii sau alte lămuriri Partidul Ecologist Român vă stă la dispoziției, dacă ne contactați pe adresa de e-mail: mircea.vintilescu@gmail.com, secretariat@per.ro.

Prof.dr.univ. Mircea Vintilescu
Vicepresedinte PER