Partidul Ecologist Român

„O clipă nu a fost atentă natura și a zămislit omul; o clipă să nu fie atent omul, și natura iși repară greșeala”

voltaire

GAS DOWN, FRACK DOWN, RISE UP!

La nivel international exista o miscare in crestere privind lupta anti-fracking. Data simbolica de 13 octombrie vizeaza pe cei din spatele exploatarii gazelor fosile și a infrastructurii de fracturare: industria, guvernele, giganții petrochimici care fac plasticul din combustibili fosili și băncile care finanțează toate acestea.

Trebuie sa arătam că atmosfera, solul și comunitățile noastre nu pot suporta o altă generație dependentă de combustibili fosili – Implica-te si tu!!

Să arătăm lumii că suntem o mișcare globală diversă, creativă și determinată împotriva extracției de combustibili fosili.
________________________________ 🌲🇹🇩️🌲🇹🇩️🌲
Efecte asupra mediului

În Statele Unite, peste 90% din emisiile de gazele cu efect de seră provin din arderea combustibililor fosili. Vezi încălzire globală. Arderea combustibililor fosili generează acid sulfuric și azotic, care cade pe Pământ ca ploaie acidă, având un impact atât asupra mediului natural cât și asupra mediului artificial. Sculpturi și monumente construite din marmură sunt în mod deosebit vulnerabile, deoarece acizii reacționează cu carbonatul de calciu.

Arderea cărbunelor generează și imense cantități de zgură și funingine.

Exploatarea, procesarea și distribuția de combustibili fosili poate crea și alte probleme mediului. Metodele de exploatarea cărbunelui, îndeosebi exploatarea în cariere de suprafață creează multe probleme, în timp ce forajele maritime sunt un pericol pentru organismele acvatice. Rafinăriile de petrol constituie reale amenințări asupra mediului. Transportul cărbunelui necesită locomotive diesel, iar petrolul este transportat de către petroliere, toate acestea arzând combustibili fosili.

Conform raportului publicat de Biroul Interguvernamental de Experți în Evoluția Climei din cadrul ONU (IPCC) în data de 02.11.2014, pentru limitarea efectelor încălzirii globale, folosirea combustibililor fosili trebuie diminuată treptat, iar până în 2100 ar trebui eliminați complet.