Partidul Ecologist Român

„O clipă nu a fost atentă natura și a zămislit omul; o clipă să nu fie atent omul, și natura iși repară greșeala”

voltaire

Gestiunea deseurilor in contextul construirii unor instalații de valorificare energetică a deșeurilor în Capitală

1. Problema gestiunii deșeurilor este analizată printr-o relație strict economică raportată la cost-beneficiu și nu la valoarea reală de suportabilitate a mediului înconjurător pentru receptorii (OM), respectiv pentru viață în general.
2. Gestiunea deșeurilor nu înseamnă numai incinerarea lor pentru scopuri energetice.
3. Sunt deșeuri care impun incinerarea lor imediată, ex.: deșeurile medicale, cele contaminate cu viruși periculoși, bacterii etc., chiar și în situația în care randamentul energetic este total neeconomic.
4. Colectarea selectivă a deșeurilor menajere nu exclude incinerarea de la care nu trebuie să ne așteptăm la bonusuri economice. Da ea reduce volumul deșeurilor care ajung la depozitul final ca și cenușa rezultată din incinerare.
5. Sunt deșeuri industriale care nu pot fi tratate și stocate, ci care impun numai incinerarea lor cu sau fără beneficiu energetic ex.: uleiurile uzate de la transformatoare (BCF-uri etc.).

Problema trebuie analizată în sistem alternativ și complementar: colectare selectivă, recuperare, reciclare, compostare, peletizare în scop energetic (bio-deșeuri) și incinerare. La depozitul final de stocare trebuie să ajungă deșeuri care nu mai reacționează cu unii componenți ai mediului (apă, aer etc). deci vorbim de material decontaminat, inertizat și dacă este cazul se face solidificarea lui (cimentarea). Cam așa trebuie pusă problema la mesterplanul pe deșeuri.

Mai mult, din volumul total de deșeuri colectate, ar trebui ca la depozitarea finală să ajungă nu mai mult de 10% prin acest sistem descris anterior.