Partidul Ecologist Român

„O clipă nu a fost atentă natura și a zămislit omul; o clipă să nu fie atent omul, și natura iși repară greșeala”

voltaire

Interzicerea taierilor de masa lemnoasa timp de 20 ani in scopuri comerciale iar agentii economici sa isi infiinteze pepiniere

Mutilăm zilnic dealurile și munții dezgolindu-i parcă cu multă ură de pădurile care asigură stabilitatea reliefului, care reglează coeficientul scurgerii apelor de suprafață, care asigură un microclimat benefic pentru multe așezări umane și apoi ne întrebăm de ce se produc cu așa violență inundațiile, de ce vin dealurile peste noi și ne distrug toate bunurile materiale, de ce devenim de la zi la zi mai săraci și apoi mai bolnavi. Ba mai mult, autoritățile vinovate de lipsă de viziune sau chiar de ticăloșenie în acțiunile lor, dau vina pe Dumnezeu…

Partidul Ecologist Roman propune:
– interzicerea taierilor de masa lemnoasa timp de 20 ani in scopuri comerciale, cu exceptia lemnului folosit la incalzire, pepenierelor proprii, igienizarea si intretinerea padurilor.
– agentii economici isi vor infiinta pepiniere proprii, din care isi vor procura lemnul, in scop comercial
– din studiile întreprinse a rezultat că este necesar să refacem fondul silvic pe toate treptele de relief, astfel ca la nivelul zonelor montane acesta să se regăsească într-o proporție de minim 65% pe suprafețele versanților, în zonele deluroase pe minim 55%, iar în zonele de șes pe circa 25-30%.
– noile amenajamente silvice trebuie dotate cu drumuri forestiere, cu surse adecvate pentru combaterea incendiilor din perioadele secetoase ale anului, apoi cu alternanțe bine gândite asupra locurilor de pășunat pentru fauna de interes cinegetic etc.

Plecand de la solutiile de mai sus, Partidul Ecologist Roman se angajeaza ca in maximum doua saptamani sa finalizeze proiectul de lege privind interzicerea padurilor in acest sens.