Partidul Ecologist Român

„O clipă nu a fost atentă natura și a zămislit omul; o clipă să nu fie atent omul, și natura iși repară greșeala”

voltaire

LA DEZASTRUL ECOLOGIC ASOCIAT CU O GRAVĂ POLUARE A APELOR RÂULUI LĂPUȘ, AUTORITĂȚILE DE MEDIU TAC MÂL

În urma deversării de către agenți economici iresponsabili a unor ape de mină ce conțin în exces poluanți foarte toxici reprezentați printr-o multitudine de metale grele, la care se mai asociază și o mare cantitate de sedimente impregnate cu acești poluanți, pe râul Lăpuș din zona aval Cheile Lăpușului și până la confluența acestuia cu râul Smeș s-a produs un grav dezastru ecologic ce a condus la distrugerea totală nu numai a ecosistemului acvatic preexistent din care foarte vizibilă a fost dispariția faunei piscicole, cât și a altor viețuitoare acvatice, cât mai ales punerea în pericol a tuturor captărilor de apă atât din albia râului, cât și din lunca inundabilă a acestui organism hidrografic.

Amploarea acestui fenomen a fost intensificată și de faptul că deversarea acestor ape de mină s-a produs concomitent cu deplasarea unei importante unde de viitură care a determinat ieșirea în multe locuri a apelor din albie și inundarea luncii inferioare a râului.

Până în prezent autoritățile de resort nu au reușit să prezinte o evaluare a pagubelor produse de acești operatori economici iresponsabili și nici nu au prezentat public ce măsuri s-au luat pentru limitarea undei de poluare a apei, a sedimentelor depuse pe fundul râului și mai ales pentru protejarea captărilor de apă și a ecosistemului acvatic, fenomen care amenință să se extindă și pe râul Someș.

Partidul Ecologist Român constată și de această dată că autoritățile abilitate ale statului refuză să-și facă datoria pentru care sunt plătite, respectiv agenția teritorială de protecție a mediului care nu a monitorizat corespunzător activitatea care se desfășoară la exploatările miniere din zonă, apoi serviciul teritorial de gospodărire a apelor care prin neimplicare a facilitat producerea acestor deversări de ape de mină intens poluante cu numeroase substanțe toxico-nocive.

În aceste condiții estimăm că acest dezastru ecologic așa defectuos cum este gestionat va avea efecte remanente pe termen mediu și lung, indiferent de ce se va încerca probabil să se întreprindă de acum înainte. Efectele sau mai bine zis impactul negativ al acestui dezastru îl va resimții fie direct, fie indirect populația din zonă, aceasta urmând să suporte toate pagubele generate de nerespectarea atributelor legale de către agenții economici și mai ales de către organele abilitate ale statului.

Păcat că pe seama multiplelor și amplelor prejudicii și a pagubelor generate populației și a distrugerii totale a ecosistemului acvatic de către toți cei responsabili de producerea acestui dezastru hidrochimic și ecologic, unii agenți economici realizează profituri însemnate chiar sub oblăduirea celor care ar fi trebuit să prevină și mai ales să împiedice producerea acestui eveniment deosebit de grav.

Iată pentru ce Partidul Ecologist Român își motivează încă o dată propunerea făcută publică de introducere a unor taxe de garanție de reglementare pentru eliberarea autorizațiilor de mediu, taxe care să-i determine pe investitori să fie mult mai responsabili, iar autoritățile responsabile să poată interveni la timp și mai ales eficient, pentru prevenirea și evitarea producerii dezastrelor provocate de aceste poluări așa-zis accidentale. Numai așa putem avea certitudinea disciplinării în funcționarea a agenților economici, concomitent cu eliminarea elementelor de non performanță sau de corupție promovate astăzi de autoritățile abilitate ale statului.