Partidul Ecologist Român

„O clipă nu a fost atentă natura și a zămislit omul; o clipă să nu fie atent omul, și natura iși repară greșeala”

voltaire

PER face apel către Guvernul României şi unităţile administrativ teritoriale să se pregătească pentru situaţii de urgenţă generate de inundaţii

Legislația națională impune ca periodic, la intervale de timp de maxim 6 ani, să se revizuiască și să se îmbunătățească planurile și programele majore care vizează managementul și modul de dezvoltare al așezărilor umane și mai ales pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de siguranță existențială a populației, pentru asigurarea unor condiții din ce în ce mai bune elementelor de confort pentru toți locuitorii.

În conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecţia mediului și din Legea organică nr. 265/2006 privind ”protecția mediului” (ambele cu modificările și completările ulterioare), se precizează la Capitolul XII: ”Protecția așezărilor umane”, respectiv la art. 70, lit. ”b” următoarele:
”Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale … au următoarele obligații: să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, măsuri de menținere și ameliorare a fondului peisagistic natural și antropic al fiecărei zone și localități, condiții de refacere peisagistică și ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecție sanitară a captărilor de apă potabilă și lucrări de apărare împotriva inundațiilor”.

Totodată, PER cere mobilizarea ruguroasă a Guvernului în cazul necesităţii aplicarii prevederilor art. 75, litera „y” din Legea nr. 265/2006, referitor la „propunerea, în situații speciale și declararea prin hotărâre a Guvernului de zone de risc înalt (…) de deteriorarea a mediului în anumite regiuni ale țării și elaborarea, împreună cu alte autorități publice centrale și locale, de programe speciale pentru înlăturarea riscului survenit în aceste zone”, concomitent cu acordarea statutului de sinistrat populației afectate.

În vederea asigurării privind aplicarea acestor cerințe legale, specialiștii din cadrul Partidului Ecologist Român au solicitat din ianuarie, în scris, unui numar considerabil de primării din ţară, prin intermediul liderilor judeţeni ai PER, documente din care să rezulte preocupari reale privind eliminarea riscurilor generate de producerea fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, privitor la protecţia terenurilor, a siguranţei existenţiale a populaţiei.

În acest sens, Partidul Ecologist Român solicită din nou, autorităţilor locale, judeţene şi centrale elaborarea unui plan de acţiune privind posibile cazuri de ajutorare a sinistraţilor, realizarea unor diguri ori pregătirea pentru transportarea în locuri sigure a bătrânilor şi/sau a familiilor aflate în situaţii dificile. Autorităţile locale si centrale, în frunte cu Guvernul României au deci, obligaţia legală de a asigura protecţia românilor, mai ales în astfel de cazuri.

Bianca Vasile
Vicepreşedinte
Partidul Ecologist Român