Partidul Ecologist Român

„O clipă nu a fost atentă natura și a zămislit omul; o clipă să nu fie atent omul, și natura iși repară greșeala”

voltaire

Practici fundamentale pentru asigurarea bunăstării generațiilor următoare

Așteptăm de peste 27 de ani ca partidele politice parlamentare să prezinte un program de dezvoltare al României pe termen mediu și lung. Din păcate constatăm că din lipsă de educație și cultură politică acești pseudo politicieni nu au reușit să-și fundamenteze
tezele majore pe care să se sprijine toată construcția viitorului destinat acestei țări și al populaței sale. Din acest motiv ne permitem să prezentăm prin prisma conceptelor moderne ale protecției mediului înconjurător principalele teze pe care ar trebui să se bazeze doctrinele și mai ales deciziile politice ale strategiei viitorului proiect de țară.

TEZA NR. 1: Comunitățile umane au obligația să utilizeze totalitatea resurselor mediului înconjurător NUMAI PENTRU CEEA CE SUNT ȘI REPREZINTĂ ELE ÎN MOD NATURAL, ȘI NU PENTRU CEEA CE AȘTEPTĂM SAU DORIM NOI SĂ OBȚINEM DE LA ACESTEA în procesul satisfacerii din ce în ce mai mul a nevoilor noastre, ci numai raportate și la nevoile și
aspirațiile generațiilor prezente și viitoare.

TEZA NR. 2: Comunitățile umane trebuie să-şi dimensioneze în mod conştient întregul sistem existențial și de organizare a teritoriului, cât și asupra posibilităților de dezvoltare al acestora pe termen mediu şi lung, NUMAI ÎN FUNCŢIE DE CAPACITATEA DE SUPORTABILITATE AL SPAŢIULUI AFERENT, fără a se atinge acele praguri critice privind sistemul de interacţiune dintre societatea umană și mediu înconjurător.

TEZA NR. 3: În situaţia în care se identifică producerea de modificări la nivelul componenţilor mediului înconjurător ESTE
OBLIGATORIU SĂ SE REALIZEZE LUCRĂRI CU CARACTER COMPENSATOR, acestea necesitând a fi dimensionate astfel încât SĂ NU SE PRODUCĂ SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE ÎN TIPOLOGIA REGIONALĂ A CARACTERISTICILOR MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR PREEXISTENT.

TEZA NR. 4: Spațiile în care s-au realizat lucrări cu caracter compensator vor trebui considerate ca SPAŢII DE MAXIMĂ SENSIBILITATE ÎN DINAMICA ȘI INTERACŢIUNEA COMPONENŢILOR MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR,
atât în plan local, cât și regional, necesitând promovarea de sisteme eficiente pentru monitorizarea complexă a componenților
mediului înconjurător, pe baza cărora vor fi executate lucrări de întreţinere şi dezvoltare continuă al acestora.

PER consideră că prin punerea în practică a acestor teze cu caracter fundamental ce pun bazele unui parteneriat durabil și real între om
și mediul său înconjurător, putem da o mare șansă românilor de a aspira spre o prosperitate reală, în care România va avea o
traictorie de dezvoltare corectă și mai ales temeinică.

Mircea Vintilescu
Vicepreședinte PER