Ecologizarea mediului politic, economic și social

În pofida schimbărilor la care suntem martori în fiecare zi, după 26 de ani, România nu a reușit să-și depășească nivelul și condiția economică, rămânând în zona codașă a Europei, cu un  nivel de trai mult inferior mediei europene și cu o structură economică incapabilă să valorifice eficient factorii interni și externi ai dezvoltării și modernizării

Declanșarea crizei economice și financiare internaționale a scos în evidența dificultățile pe care economiile naționale le au  în ceea ce privește capacitatea  de adaptare la schimbările profunde pe care umanitatea le-a suferit și le suferă nu numai ca urmare a dinamicii nemaiîntâlnite a progresului tehnic și al deteriorării mediului natural, dar și ca urmare a unei din ce în ce mai puternice implicări a politicului în economie.

România nu poate să nu țină seama de acest proces la nivel  global și nu mai poate să nu acționeze responsabil și eficient la nivel național atât pentru protejarea cetățenilor săi în fața efectelor crizelor de toate genurile, cât și pentru crearea condițiilor unei dezvoltări durabile.

Greșelile guvernaților post-decembriste, introducerea unui barbar și inutil program de austeritate în disprețul clasei politice față de nevoile reale ale cetățeanului au făcut ca instituțiile și instrumentele pieței să-și piardă treptat funcțiile de reglare devenind din ce în ce mai mult un decor în spatele căruia s-a ascuns dezinteresul și lipsa de responsabilitate a politicului față de social .

La nivel mondial, problematicile de mediu depind în principal de 3 factori: suprapopulația, epuizarea resurselor și poluarea.

Amenințările care ne influențează și pe noi sunt pe lângă criza economică globală, criza energetică, criza apei dulci, cea alimentară precum și conflictele armate, terorismul o amenințare asimetrică fără precedent.

La nivel național mediul a suferit în cei 26 de ani de libertate și democrație o adevărate ciuntire. Milioanele de metri cubi de lemn tăiat ilegal, exploatarea de resurse naturale cu tehnologii din secolul trecut și poluarea  au condus la fenomene fără precedent. Inundații, alunecări de terenuri, deșertizări și infestări ale pânzei freatice sunt astăzi fenomene des întâlnite și necombătute. Nu s-au luat măsuri nici măcar pentru combaterea efectelor, cauzele fiind încă ignorate.

Orientarea ideologică a PER

În acest context de criza economică și socială, de creștere a gradului de sărăcire a populației, de degradare a sistemului de sănătate și educație, de distrugere și înstrăinare a patrimoniului natural și cultural național, de iresponsabilitate și corupție a unei mari părți a clasei politice și de lipsa a unei strategii viabile de dezvoltare pe termen lung, Partidul Ecologist Român prezintă cetățenilor României o ofertă de politică alternativă.

Partidul Ecologist Român promovează o politică pentru oameni și viață, o politică de transformare și modernizare a societății românești, bazată pe principiul protejării și îmbogățirii resurselor vitale ale țării : omul, resursele naturale, cultura și tradițiile naționale.

Viziunea politică a Partidului Ecologist Român

Partidul Ecologist Român este promotorul ecologiei politice prin introducerea și respectarea principiilor de baza ale ecologiei în conceperea și implementarea politicilor economice și sociale în sensul respectului instituțiilor statului și al clasei politice față de cetățean și natură, al responsabilității față de echilibrarea relațiilor economice și sociale dintre generații, al păstrării și dezvoltării patrimoniului național în condițiile globalizării, al încurajării inițiativei antreprenoriale a capitalului autohton, al prioritizării obiectivelor de investiții printr-un raport corect între beneficiul material și protejarea mediului înconjurător, al valorificării cât mai înalte a factorilor naturali de avantaj comparativ ai României prin stimularea dezvoltării agriculturii și a industriilor prelucrătoare.

Partidului Ecologist Român își propune să transforme treptat atât comportamentul politic și instituțional cât și cel individual în direcția înțelegerii responsabilității pe care fiecare instituție, organizație, firma sau cetățean o au față de ceea ce este și ceea ce înseamnă România pentru fiecare dintre noi ca și pentru fiecare dintre copiii și copiii copiilor noștri.
România este și va fi patria cetățenilor români nu  numai pentru ca s-au născut pe teritoriul sau național, dar și pentru că întreaga lor viață și a urmașilor lor se bazează pe ceea ce oferă acest teritoriu, adică patrimoniul sau de resurse naturale, umane, de cultură, tradiții și  obiceiuri.  Numai înțelegerea și respectarea valorii inestimabile a patrimoniul nostru național va putea schimba mentalitatea și comportamentul clasei politice, conducând-o spre un autentic patriotism prin punerea interesului național mai presus decât interesul electoral.
Partidul Ecologist Român considera ca România are nevoie de ecologia politică nu doar în sensul strict al protejării mediului natural ci și al protejării societății românești de pericolul deteriorării mediului economic, social, politic și educațional.

După mai mult de două decenii în care politica româneasca nu a putut să pună interesul protejării și dezvoltării mediului de viață al românilor mai presus decât interesele electorale sau de grup, oferta de alternativă politiăa pe care o prezintă Partidul Ecologist Român este alegerea înțeleaptă pentru viitorul nostru.

În concepția PER, ecologia a devenit în actualele condiții o componentă fără de care România nu poate avea un viitor european de succes, o expresie directă a patriotismului și a responsabilității actualei clase politice față de viitorul acestei națiuni.
Starea națiunii române, a prezenței și viitoarelor generații depind de modul în care vom ști să ne exploatăm și să ne gestionăm resursele în propriul nostru interes.

Valorile promovate de Partidul Ecologist Român

  • Luând în calcul contextul internațional, recentele crize economice, financiare și de securitate, dar și situația în care se află România, PER consideră recunoașterea și aplicarea regulilor dezvoltării durabile ca pe un factor esențial al creșterii economice și o condiție principală a unui climat social echilibrat și constructiv.
  • Partidul Ecologist Român crede cu tărie că fiecare român merită să aibă un cuvânt de spus în deciziile care îl privesc, prin urmare vom lucra pentru a spori participarea cetățeanului la toate nivelurile de guvernare, locală sau centrală.
  • Partidul Ecologist Român consideră că societatea românească trebuie să conștientizeze importanța echilibrului ecologic, să învețe să trăiască în limitele ecologice, în așa fel încât generațiile viitoare să beneficieze și să nu sufere de pe urma practicilor generației noastre.
  • De asemenea, PER consideră că este necesară o modificare de structură în ceea ce privește reformarea  sistemelor publice și nu doar redimensionarea  lor, repoziționarea administrației în procesul descentralizării și nu doar simpla manipulare instituțională, refacerea filosofiei fiscal-bugetare și nu doar asigurarea echilibrelor macroeconomice.
  • PER pune la baza Ecologiei politice principiile libertății, ale inițiativei private, ale competiției corecte și ale garantării proprietății
  • Opțiunea  politică a PER este: stat de drept și eco-capitalism. Aceasta înseamnă respect față de principiile echilibrului și controlului reciproc al puterilor în stat, ale apărării libertăților individuale, și ale încurajării dezvoltării eco-capitalismului sub toate formele sale: uman, industrial, financiar, tehnologic, cultural ori funciar, în scopul creșterii bunăstării  românilor, dar numai în condițiile protejării mediului și cu respectarea principiului dezvoltării durabile.
  • PER consideră că este necesară o activitate politică de redimensionare a rolului statului prin întărirea rolului său ca garant al drepturilor constituționale și al bunei funcționari a piețelor.
  • PER consideră că principalul mijloc de modernizare și de ridicare a nivelului de trai îl constituie efortul propriu-naționalprin valorificarea potențialului intern, lărgirea și perfecționarea pieței interne, ridicarea nivelului de educație și încurajarea inițiativei antreprenoriale a capitalului autohton.