Produse BIO cu TVA ZERO

Milităm și susținem necesitatea unei reveniri la o alimentație sănătoasă, bazată de produse bio și tradiționale, cu care românii au fost obișnuiți de-a lungul secolelor și la care au renunțat din ce în ce mai mult în ultimii douăzeci de ani, sub presiunea comercializării agresive de produse alimentare cât mai ieftine, dar în același timp superprocesate industrial.
De aceea Guvernul are obligația de a lua măsuri urgente pentru încurajarea producătorilor autohtoni de alimente bio și tradiționale.

Lemnul Ramane in Tara

Interzicerea exportului de materie primă din lemn pe o perioada de 25 de ani. Întocmirea unui inventar forestier național în scopul unei bune cunoașteri a resurselor silvice și crearea cadrului necesar în vederea realizării lucrărilor de Cadastru verde la nivel național Promovarea certificării forestiere în Cadastrul verde național în scopul creșterii potențialului economic și ecologic al pădurilor. Aprobarea unei strategii forestiere naționale și revizuirea Programului forestier național în scopul unui management durabil al pădurii.

Lupta impotriva Cancerului

Prioritizarea investițiilor în mijloace de transport acționate electric.Ținta – 2020 transportul public să nu mai fie un factor de poluare. În cazul Bucureștiului, amenajarea de parcări la limita administrativă a orașului și corelarea acestor zone cu transportul public. Îmbunătățirea infrastructurii de monitorizare a calității aerului. Definirea unor zone urbane în care să fie restricționat traficul rutier. Extinderea rețelei de acoperișuri verzi. Plantarea centurilor verzi. Extinderea și protejarea spațiilor verzi,a parcurilor,a gardurilor vii.