Partidul Ecologist Român

„O clipă nu a fost atentă natura și a zămislit omul; o clipă să nu fie atent omul, și natura iși repară greșeala”

voltaire

Să salvăm pădurile pentru copiii noștri

Valoarea economică a pădurii trebuie să reprezinte pentru teritoriul României o funcție secundară, atât în ceea ce privește industria de prelucrare a lemnului, cât și în asigurarea lemnului de foc pentru populație. PER consideră pădurea NU ca un factor strict economic, ci ca un component esențial al mediului înconjurător, cu valențe mult mai mari decât cele economice, respectiv: de stabilizare a reliefului, de reglare a debitelor de apă rezultate din precipitații care influențează valoarea coeficientului scurgerii apelor de suprafață. Apoi ca o importantă sursă de procesare naturală a dioxidului de carbon, ca pe un element vital în producerea oxigenului necesar tuturor, ca filtru în poluarea atmosferei etc.

Având in vedere că:
– ne confruntăm cu cele mai agresive defrișări din Europa
– se sfidează și se marginalizează interesele cetățeanului de către instituțiile Statului din domeniul protecției mediului
– actuala legislație nu este respectată nici măcar de către conducerea instituțiilor competente privind protecția mediului inconjurator (exemplul defrisarile în ariile protejate)
– localități din România au fost grav avariate de alunecari de teren și inundații, ca urmare a tăierii pădurilor
– doamnele Gavrilescu și Pană nu au făcut nimic pentru stoparea defrişărilor și pentru protejarea mediului înconjurător
– PER a oferit idei, soluţii, proiecte de lege, a cerut interzicerea exportului de buştean, a cerut interzicerea tăierilor de arbori pe o perioadă de minimum zece ani. Nu au ţinut cont niciodată de propunerile noastre.
– mai mult, cele doua doamne au adus grave prejudicii asupra activităților de protecție a mediului inconjurător din România (de la problematica gestiunii deseurilor- care nu face subiectul conferinței de azi, pana la Ordonanța de eliminare a autorizației privind tăierile de păduri, defrișările sau exploatarea în zonele declarate arii protejate și chiar Ordonanța de ucidere a carnivorelor mari)
– ONGurile, presa și cetățenii români prezintă foarte des multiple cazuri de taieri legale și ilegale, deci fenomenul există, in ciuda declarațiilor celor doua doamne Ministru
– foști angajați dezvaluie dedesupturile comenzilor din institutiile centrale si judetene privind tăierile de păduri în zonele protejate

Partidul Ecologist Roman propune:
– interzicerea taierilor de masa lemnoasa timp de 10-15 ani in scopuri comerciale, cu exceptia lemnului folosit la incalzire, igienizarea si intretinerea padurilor.
– agentii economici isi vor infiinta pepiniere proprii, din care isi vor procura lemnul, in scop comercial
– din studiile întreprinse a rezultat că este necesar să refacem fondul silvic pe toate treptele de relief, astfel ca la nivelul zonelor montane acesta să se regăsească într-o proporție de minim 65% pe suprafețele versanților, în zonele deluroase pe minim 55%, iar în zonele de șes pe circa 25-30%.
– noile amenajamente silvice trebuie dotate cu drumuri forestiere, cu surse adecvate pentru combaterea incendiilor din perioadele secetoase ale anului, apoi cu alternanțe bine gândite asupra locurilor de pășunat pentru fauna de interes cinegetic etc.

Care ar fi efectele interzicerii tăierilor de păduri pe o perioadă de 10-15 ani?
-Refacerea ecosistemelor forestiere care au fost afectate la modul cel mai grav
-Asigurarea stabilității reliefului în condițiile accentuării efectelor negative ale schimbărilor climatice
-Refacerea fondului forestier în integralitatea lui
-Îmbunătățirea calității mediului, a propos de atenționarea din partea UE (25.000 morti anual din cauza poluarii aerului atmosferic)