Partidul Ecologist Român

„O clipă nu a fost atentă natura și a zămislit omul; o clipă să nu fie atent omul, și natura iși repară greșeala”

voltaire

SCRISOARE DESCHISĂ

C Ă T R E,
GUVERNUL ROMÂNIEI
în atenția Prim- Ministrului României
Doamna Viorica Vasilica DĂNCILĂ

Ca urmare a intenției Guvernului României de accesare a FONDULUI DE SOLIDARITATE special constituit la nivelul țărilor membre al Uniunii Europene PENTRU COMBATEREA EFECTELOR DISTRUCTIVE GENERATE DE INUNDAȚIILE PRODUSE ASUPRA ROMÂNIEI din lunile iunie- iulie 2018;

Având in vedere ca Partidul Ecologist Român (P.E.R.) militează permanent pentru respectarea drepturilor omului si pentru asigurarea unui mediu înconjurător sănătos la nivelul întregii țări,

Solicităm punerea în aplicare a prevederilor din Legea organică nr. 265/2006 privind „protecția mediului” (cu modificările și completările ulterioare), unde se precizează la Capitolul XIV: „Atribuții și răspunderi”,SECTIUNEA 1: „Atribuții și răspunderi ale autorităților pentru protecția mediului” care specifică la art. 75. următoarele: Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului (respectiv Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor) au următoarele atribuții și răspunderi: (…)
lit. z). „propune, în situații speciale constatate pe baza datelor obținute din supravegherea mediului, declararea prin hotărâre a Guvernului de zone de risc înalt de poluare în anumite regiuni ale țării și elaborează, împreună cu alte autorități publice centrale și locale, programe speciale pentru înlăturarea riscului survenit în aceste zone, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. După eliminarea factorilor de risc înalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evoluției stării mediului, zona respectivă este declarată reintrată în normalitate”;

Legat de această prevedere legislativă, considerăm că este de obligația dumneavoastră să o aplicați și să vă informați corect asupra situației deosebit de critice generate de aceste inundații asupra comunităților umane din zonele unde s-au produs revărsările de ape ce au afectat numeroase terenuri din zonele de intravilan, din extravilan și care au generat multiple distrugeri asupra bunurilor materiale ale populației sau din domeniul public

Din investigațiile efectuate pe teren de către specialiștii din P.E.R. au rezultat următoarele concluzii:

• Fluidul împreună cu nămolul antrenat care au inundat numeroase terenuri agricole, incintele gospodărești și clădirile, sunt puternic infestate microbian (bacterii fecale și nu numai, enteroviruși, microbi și viruși etc.), conțin numeroși poluanți chimici periculoși (produse fitofarmaceutice, pesticide, azotați, azotiți, fosfați, amoniu, sulfați, substanțe organice, metale grele etc.) în exces, toate acestea contribuind la poluarea acută a apelor de suprafață, a solului, a litologiei superficiale, a acviferului freatic etc. aducând grave prejudicii nu numai acestor componenți ai mediului înconjurător, ci și asupra vieții și sănătății umane, a animalelor domestice, a culturilor agricole, cât și asupra patrimoniului floristic și faunistic din zonele afectate sau aflate în vecinătate acestora.

• Cadavrele aflate în descompunere aduse de apele revărsate sau rezultate din înecarea animalelor din incintele gospodărești, reprezintă un alt factor de infestare și poluare bacteriană a componenților mediului înconjurător, dar mai ales pentru destabilizarea stării de sănătate a populației și a animalelor salvate de la inundații. Foarte periculos este rolul animalelor necrofage care se hrănesc cu aceste hoituri și contribuie la dispersia și răspândirea a numeroși viruși în rândul populației, al animalelor domestice, cât mai ales în patrimoniul natural al faunei și florei din zonele afectate.

• Prezența pe câmp sau în incintele gospodărești a diferitelor categorii de deșeuri solide și plutitori aduși de apele care s-au revărsat, reprezintă o altă sursă majoră de poluare a mediului și de afectare a sănătății populației.

Numai din această succintă enumerare a unor principali factori de risc, P.E.R. consideră că este necesar să declarați prin hotărâre a Guvernului ca zone puternic poluate în toate spațiile în care au fost înregistrate aceste inundații, care să includă atât terenurile din zonele de intravilan, cât și terenurile din zonele de extravilan la nivelul fiecărui bazin hidrografic.

Solicităm imperios punerea de urgență în aplicare a prevederilor din Legea nr. 265/2006 privind „protecția mediului” (cu modificările și completările ulterioare), respectiv a art. 75. lit. z) pentru că numai împreună cu alte autorități publice centrale și locale, se pot realiza programe speciale pentru înlăturarea riscului survenit în aceste zone.

Vă aducem la cunoștință pe această cale că factorul prioritar care se impune în aceste momente pentru apărarea dreptului la sănătate a populație afectate de aceste inundații este legat de promovarea cu maximă urgență a operațiunilor de salubrizare, decontaminare a tuturor zonelor afectate și de executarea unor campanii de vaccinare atât a întregii populației din localitățile afectate pentru preîntâmpinarea izbucnirii unor epidemii sau pandemii, cât și a animalelor domestice pentru evitarea producerii unor epizodii la scară națională.

Pentru ducerea la îndeplinire cu succes a acestor măsuri de primă urgență este obligatoriu de implicat toți factorii responsabili atât de la nivel de județ, cât și din cadrul autorităților administrațiilor publice locale și naționale, concomitent cu informarea corectă a populației asupra riscurilor la care se expun dacă nu vor coopera pentru ducerea la bun sfârșit a acestei operații.

Considerăm că numai după finalizarea acestei prime acțiuni se poate trece la repararea sau la remedierea clădirilor afectate, a drumurilor, podurilor și podețelor etc., cât și la promovarea unor lucrări hidrotehnice, bine dimensionate care să elimine în viitorul apropiat repetarea acestor dezastre produse în plin proces al schimbărilor climatice, dezastre pe care astăzi le suportă din plin și în mod total nejustificat întreaga populație a României care este plătitoare de taxe și impozite.

VICEPREȘEDINTE P.E.R.- Prof. Dr. Mircea Vintilescu

PREȘEDINTE P.E.R.- Dănuț Pop