Partidul Ecologist Român

„O clipă nu a fost atentă natura și a zămislit omul; o clipă să nu fie atent omul, și natura iși repară greșeala”

voltaire

Taxa aviz protectia mediului

În vederea reducerii birocrației și pentru ne asigura că legislația în domeniul protejării mediului este respectată în totalitate de toți investitorii, Partidul Ecologist Român propune:

INTRODUCEREA UNEI TAXE PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI/AUTORIZAȚIEI DE PROTECȚIE A MEDIULUI CARE SĂ REPREZINTĂ 10% DIN VALOAREA DE INVESTIȚIE A OBIECTIVULUI ȘI CARE SĂ MEARGĂ ÎN BUGETUL

După întocmirea raportului de către comisia tehnică, pentru obținerea documentului va fi suficient ca titularul activității să declare pe propria răspundere și se angajează să respectă toate cerințele impuse de lege.

La trei zile de la achitarea taxei, autorizația va fi emisă.

Pentru obiectivele cu risc semnificativ asupra mediului înconjurător, se percepe atât taxa respectivă, cât și o taxă suplimentară (asigurare) de minim 10% din valoarea de investiție a obiectivului, ea reprezentând o formă de garanție pentru eventualele deficiențe ale riscului generat de exploatarea obiectivului sau a unui anume zăcământ din subsol.

În urma controalelor periodice efectuate de instituțiile abilitate, dacă se găsesc nereguli grave se suspendă autorizația, se aplică sancțiunile de rigoare care vizează însușirea imediată de către stat a primei taxe, iar dacă se dovedește insuficientă, se recurge și la cea de-a doua, pentru a recupera prejudiciul generat asupra componenților mediului înconjurător afectați, cât mai ales asupra omului și/sau al comunităților umane.

Pentru reautorizarea obiectivului care a generat aceste prejudicii pe linie de protecție a mediului se percep din nou sumele enumerate anterior. În aceste condiții nici un operator nu își mai permite să încalce legea.